Projekt 10P, czyli dziecięcy dekalog

Skąd pomysł?

Z potrzeby stworzenia muzyki do krótkich, ale trafnie sparafrazowanych przykazań dla dzieci.

Dlaczego?

Dzieci i dorośli uczą się szybciej tekstów, gdy można je zaśpiewać. Tak nauczone teksty zostają na długo w pamięci.

 

1o przykazań

10 przykazań – stale aktualne. Fundament wartości uniwersalnych, nie ma wątpliwości czy są dobre czy złe. Łączą wszystkie pokolenia, wyznania…warto je zapisać w sercach i umysłach, by stawać się lepszym człowiekiem.

Ku mojemu zdziwieniu, muzyka do 10 przykazań powstała w ciągu 4 dni, natchnienie zaskoczyło nawet mnie samą. Podczas pisania muzyki, w domu, przy pianinie, pojawiły się w głowie obrazy….

Zobaczyłam scenę, a na niej dzieci. Zobaczyłam zespół, instrumenty klasyczne i sekcję rytmiczną, zobaczyłam filmiki… usłyszałam przykazania. Mało tego usłyszałam 10P również w domach, jakbym była niewidzialnym ptakiem, patrzącym w okna mieszkań. Zobaczyłam momenty, gdy teksty i muzyka śpiewane przez dzieci, zatrzymywały rodziców i zmieniały ich sposób myślenia.

Jako muzyk lubię trzymać się oryginałów – gdy tłumaczę zagraniczne piosenki, i wtedy, gdy uczę chór nowe linie melodyczne. Dążę do dosłownego oddania zamysłu autora. Tak samo jest w przypadku tekstów 10 przykazań. Słowa oparte na oryginalnym tekście zawartym w Biblii Tysiąclecia, w Księdze Powtórzonego Prawa/ V Księga Mojżeszowa.

Moje myśli nie kończą się jednak na samym projekcie, którego zwieńczeniem będzie koncert finałowy na tydzień przed moim porodem. Marzenia biegną dalej…

Marzę, by po zakończeniu projektu, powstał dziecięcy chórek, z którym będziemy mogli jeździć do przedszkoli, domów dziecka, szpitali, domów spokojnej starości i wszędzie tam gdzie nas zaproszą, by wyśpiewywać i rozsiewać te nieprzemijalne treści.

Wierzę, że 10 przykazań wniesie do serc zarówno osób śpiewających, jak i słuchaczy, wiele zachęty i siły oraz inspiracji pełnej radości i dobroci. Co ciekawe, pomogą też poznać jaki jest sam Autor przykazań i czego On tak naprawdę od nas oczekuje :).

Ewa Giska

Ewa Giska

Żona, mama, nauczycielka, flecistka i wokalistka. Jakby tego było mało autorka tekstów i piosenek, prezes Fundacji 36i6.

Od kilku lat prowadzi w Olsztynie chór i zespół gospel Wniebogłosy. Co roku współorganizuje Olsztyńskie Warsztaty Gospel przyciągające rzesze chórzystów i słuchaczy. Zawsze pełna entuzjazmu i energii.